Kind- en gezinscoaching

Heeft mijn kind een kindercoach nodig?

Bij verandering in het gedrag is het lastig om te constateren in welke mate het kind zelf last heeft van het ‘nieuwe’ gedrag. Tevens is het belangrijk om te weten wat de oorzaak is van het veranderde gedrag. U kunt bijvoorbeeld een kindercoach inschakelen wanneer uw kind:

 • zich onzeker of verlegen voelt,
 • gepest wordt,
 • slecht slaapt,
 • last heeft van driftbuien,
 • moeite heeft met het uiten van emoties (emotieregulatie),
 • moeite heeft met het verwerken van prikkels (prikkelregulatie),
 • moeite heeft met het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis (scheiding, rouw).

Maar wat is en doet een kindercoach?

Laten we vooral eerst voorop stellen dat een kindercoach geen psycholoog of elke andere vorm van therapeut is. Een kindercoach doet geen uitspraak over, of onderzoek naar enige vorm van een afwijkende ontwikkeling van een kind.

Een kindercoach geeft begeleiding, coaching, aan een kind bij (lichte) opvoedkundige vragen (meestal ook met een specifiek doel), zodat het kind weer lekker in zijn vel kan zitten en er rust terug keert binnen het gezin. Coaching is meestal in de leeftijd  van 4 t/m 18 jaar.

De kindercoach probeert op speelse wijze achter de oorzaak van het gedrag te komen. Een kindercoach weet hoe een kind zich in een veilige omgeving kan uiten.

Het is van belang dat een kind niet het gevoel krijgt dat hij of zij zelf het probleem is waar de ouders hulp voor zoeken, daarom is het zaak dat de coach ook de ouders betrekt in het proces.

Kort gezegd doet een kindercoach het volgende:

 • coachen van het kind, oorzaak van het gedrag achterhalen door,
 • het aanbieden van spel materiaal tijdens de begeleiding,
 • het voeren van gesprekken met het kind,
 • spelenderwijs ontdekken wat de behoefte van het kind is,
 • coachen van de ouders, hoe om te gaan met het gedrag en hoe zij zich mee kunnen buigen om dit gedrag om te zetten naar gewenst positief gedrag,
 • coachen van ouders om op speelse wijze hun kind te benaderen.

Vaak weet een kind onbewust wat het nodig heeft, of wat de oplossing kan zijn. Een kindercoach kan helpen om net dat ene zetje te geven om het ook naar buiten te brengen.

Wat kunt u verwachten van mij als kindercoach?

Wanneer u contact heeft opgenomen, plannen we een intake gesprek waarin uitgebreid de tijd wordt genomen om duidelijk uw verhaal in beeld te krijgen. Uiteraard wordt er ook naar uw kind geluisterd, hij of zij heeft vast en zeker een eigen versie.

Na het intake gesprek maak ik een op maat gemaakt coachingsplan. Wanneer u zich hierin kunt vinden wordt de overeenkomst getekend en kan de begeleiding beginnen.

Tijdens de eerste huisbezoeken zal ik vooral met uw kind in gesprek gaan, al dan niet in spelvorm. Daarbij maak ik gebruik van verschillende spelmethodes, opdrachten en kleuractiviteiten.
Na een aantal huisbezoeken plannen we een gesprek tussen de coach en ouders om een overdracht te doen. Let wel op, wat uw kind in vertrouwen vertelt, zal in  vertrouwen worden behandeld.
Mocht het nodig zijn zullen er nog een aantal consulten volgen. Na afronding van het traject volgt een evaluatie met uw kind en u als ouder.

Naast complete trajecten, kan uw kind ook workshops en (kortdurende) trainingen volgen ter vergroting van het zelfvertrouwen, mentale weerbaarheid, en het herkennen van – en omgaan met emoties. Deze kunt u hier vinden: http://www.mijntoverkrachten.nl/workshops-trainingen


Praktijk Meer Coaching biedt bovenop de coaching van kinderen in de leeftijd 4 t/m 12 jaar, ook coaching aan ouders van kinderen in de leeftijd 0 t/m 4 jaar.
Hierbij kunt u denken aan vragen over de ontwikkelingen van een baby-dreumes-peuter-kleuter, vragen over de opvoeding en benadering.

Ook bied Praktijk Meer Coaching de optie om, wanneer uw kind onder begeleiding valt op school, eens mee te kijken (observeren) hoe u kind zich ontwikkelt en beweegt binnen de klas. (Dit staat los van de al geboden begeleiding vanuit school en is vooral ter tegemoetkoming naar ouders voor een algeheel beeld.)

*Praktijk Meer Coaching werkt samen met het kind en de ouders op een resultaatgerichte manier, zonder resultaat te garanderen. Praktijk Meer sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten.

**Begeleiding kinderen t/m 16 jaar:
Praktijk Meer is gebonden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

Heeft ons gezin een gezinscoach nodig?

Door verschillende omstandigheden kan een gezin ontwricht raken, terwijl juist de stabiliteit binnen een gezin de basis is van waaruit we voortborduren in het leven.

Problemen binnen een gezin kunnen ontstaan zonder dat het gezin hier invloed op heeft,
deze problemen kunnen op hun beurt invloed hebben op het werk en/of school.
Daarnaast kunnen problemen binnen een gezin ontstaan na verschuiving binnen de groepsdynamiek / het werkende systeem in het gezin zoals bij scheiding, overlijden, verhuizing, pubertijd.

Hulp zoeken is de eerste stap om de stabiliteit weer terug te brengen binnen het gezin.
Er zijn vele soorten vormen van hulp, maar een gezin heeft meer nodig.
De gezinsleden zouden, juist in moeilijke tijden, bij elkaar gehouden moeten worden.
Daar komt een gezinscoach bij kijken. Hoe vroeger u aan de bel trekt, des te eerder uw gezin weer in balans is.

Maar wat is en doet een gezinscoach?

Een gezinscoach helpt het gezin om gezamenlijk de problemen aan te pakken en om de harmonie en rust binnen een gezin terug te halen. Vaak gaat dit met persoonlijke gesprekken, persoonlijke ontwikkeling en activiteiten binnen het gezin, met als doel weer een geheel te creëren als gezin.

Wat doet een gezinscoach?

het terug halen van de 3 R’s binnen het gezin,

harmonie terug laten keren binnen het gezin,

de gezinsleden leren om elkaar creatief en positief te benaderen,

verbinding maken tussen de gezinsleden en verbinding tussen het gezin en de coach,

laten inzien dat negatief gedrag ook negatief gedrag oproept, positief gedrag ook positief gedrag oproept en deze patronen leren herkennen,

de gezinscoach wordt een tijdelijk onderdeel van het gezin. Om lastige situaties op te lossen is er vertrouwen nodig, zowel in de coach als in elkaar binnen het gezin,

wanneer iedereen binnen het gezin alles eerlijk tegen elkaar durft te zeggen en benoemen, kan er worden gewerkt aan een toekomst op basis van vertrouwen en zal de gezinscoach weer terug uit het gezin treden.

Wat kunt u van mij verwachten als gezinscoach?

Wanneer u contact heeft opgenomen met mij, plannen we een intake gesprek in. Hierin wordt de situatie duidelijk gemaakt, kunt u laten weten waar u als gezin naar toe wil groeien, wat uw verwachtingen zijn van mij en wat ik kan betekenen voor het gezin.
Wanneer het voor beide partijen goed aan voelt, worden het intakeformulier en de coaching overeenkomst getekend. Tevens wordt er meteen een afspraak voor het eerste huisbezoek ingepland.

Tijdens het eerste huisbezoek zal er vooral ruimte zijn voor iedereen om zijn of haar eigen verhaal te mogen vertellen. Elk gezinslid heeft een eigen kijk op de situatie.

Bij het volgende huisbezoek heeft de gezinscoach alle verhalen als een samenvatting uitgebracht en overeenkomsten of juist tegenstellingen onderstreept.
Dit zijn uiteindelijk de punten waar we aan gaan werken.

De overige huisbezoeken zullen in het teken staan van zelfreflectie, cirkel van invloed, dynamisch systeem herstellen (wie staat waar binnen het gezin) en vooral het herstellen van de verbinding met jezelf en onderling. Dit kan door middel van gesprekken, spelletjes of opdrachten.

Dit is afhankelijk van de situatie en uiteraard per gezin verschillend.

Er volgt aan het einde van het traject een evaluatie, hoe heeft iedereen het traject ervaren, hoe gaat het gezin zelf verder. U krijgt tips waar u als gezin mee verder kunt.